Cuvantul Sf Simeon Noul Teolog pentru pastorii nevrednici care au indrazneala ”sa slujeasca” amagindu-i pe credinciosi / Ticăloşia preoţilor traficanţi ai harului / Nu toti preotii au har de la Dumnezeu- Din catehezele15, 28)

DREAPTA CREDINTA ORTODOXA dupa sinodul talharesc

simeon_noul_teolog1_0
Ticăloşia preoţilor traficanţi ai harului
” Dar, o, învârtoşarea noastră şi dispreţul nostru faţă de Dumnezeu şi cele dumnezeieşti! Căci astupându-ne urechile ca o aspidă [Ps 57, 5] şi făcândune ca nişte surzi şi muţi, asemenea morţilor, şi având simţirile sufletului învârtoşate, nu primim simţirea celor grăite [de noi], nici nu ştim că există un creştinism, ci ignorând taina Iconomiei şi neştiind nimic exact din tainele creştinilor, încercăm fără ruşine să arătăm, celor mulţi despre lumina cunoştinţei, ba chiar însăşi lumina cunoştinţei..

Dar nu cunoştinţa este lumina, ci lumina este cunoştinţa, pentru că toate sunt în ea, prin ea şi din ea [Rm11, 36], a cărei vedere tăgăduindo, ne denunţăm pe noi înşine că nam fost născuţi, nici n-am venit la lumina cea de sus, ci, că, fiind încă embrioni sau, ca să grăim mai adevărat, avortoni [I Co

View original post 5,297 more words